POVESTEA NOASTRĂ

Am inceput in anul 1992 ...

Am dezvoltat si continuam sa dezvoltam business-ul cu si pentru clientii nostri.

Suntem aici pentru a va asculta problemele si a va propune solutii de rezolvare la problemele dvs. cadastrale, topografice sau de intabulare.

SUNTEM AICI PENTRU A VA ASCULTA SI A VA PROPUNE SOLUTII

FACEȚI CUNOȘTINȚĂ CU NOI,

SUNATI LA 0722 291 351

De ce un telefon mobil ?   Pentru ca suntem mereu activi !

Daca nu va raspundem inseamna ca mai suntem cu cineva pe fir - Remarcati CALL WAITING? (apel in asteptare)

Sunati in 15 minute, nu va descurajati, sa stiti ca nu ne deranjati.

Stim ca va trebuie exclusivitate si de aceea anteriorul client trebuie sa fie tratat asa cum va vom asculta si pe dvs.


INTABULARE

CADASTRU

OFICIUL DE CADASTRU

PLAN TOPOGRAFIC


TARUSARE

TOPOGRAFIE

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

MASURATORI

inginer cadastru

Specialistii nostrii sunt ingineri autorizati si experti cadastru categoria D (verificatori), ingineri constructori, experti tehnici, experti evaluatori, auditori, consultanti fiscali si experti contabili membrii ai organizatiilor profesionale.

In domeniul cadastru-intabulari si topografie, experienta firmei noastre s-a concretizat prin indeplinirea mai multor proiecte complexe din domeniu- proiecte proprii sau realizate in colaborare cu alte firme din tara sau strainatate dintre care putem aminti:

Lucrari de cadastru si evaluare imobiliara privind exproprierea unor proprietati in proiectul "Fluidizarea traficului pe DN 1 intre Km 8+100 si Km 17+100 si Centura rutiera in zona de Nord a Municipiului Bucuresti - obiect 5A (intre DN 1A si DN 1) - si obiect 6 (pasaj; continuizarea centurii rutiere a Municipiului Bucuresti cu pasaj superior peste CF la Otopeni)"-CNADNR-DRDP Bucuresti, Ministerul Transporturilor.
Lucrari de cadastru si evaluare realizate pentru intabularea dreptului de proprietate si evaluarea activelor din patrimoniul institutiilor publice,in scopul obtinerii de finantare nerambursabila din surse europene:Ministerul Sanatatii,Ministerul Educatiei si Cercetarii,Serviciul de Informatii Externe,Primarii.
Lucrari de cadastru privind masuratori topografice si punerea in posesie a suprafetelor de teren retrocedate din fondul forestier si agricol din diverse localitati si regiuni ale tarii sau lucrari topografice de specialitate privind intocmirea documentatiilor si a proiectelor de drumuri judetene si comunale,initiate de primarii locale cu finantari din fonduri nerambursabile sau surse locale.
Lucrari de cadastru (obtinerea numarului cadastral,alipiri,dezmembrari, actualizari) si intabularea dreptului de proprietate in cartea funciara a unor imobile din patrimoniul societatilor comerciale sau persoane fizice.
Asistenta de specialitate privind demararea si definitivarea unor proiecte de dezvoltare imobiliara in toate fazele parcurse : achizitii, avize, certificate, autorizatii, planuri urbanistice zonale, dezmembrari, etc.

Siguranta tranzactiilor din piata imobiliara si dezvoltarea acesteia a avut ca fundament elaborarea si punerea in practica a legislatiei de specialitate ce a reglementat functionarea a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, astfel expresii de genul: " cadastru, intabulare, carte funciara, topografie " gasindu-si utilitate si necesitate comuna.

Acest deziderat a devenit realizabil doar prin crearea cadastrului, al carui scop este identificarea, descrierea, estimarea, reprezentarea pe planuri cadastrale prin metode topografice - parte integranta a geodeziei - a tuturor imobilelor din tara, inregistrarea acestora, precum si a drepturilor si sarcinilor asupra lor fiind evidentiate prin notarea sau intabularea in cartea funciara.

Expunerea termenilor : cadastru , intabulare in cartea funciara , topografie nu trebuie sa reprezinte in viziunea proprietarilor "...alti termeni birocratici" sau o impunere a statului ci doar o necesitate in avantajul acestora demonstrabila prin mai multe argumente, esentiale fiind :
-> certitudinea proprietatii - prin delimitare teritoriala si amplasament;

-> respectarea proprietatii - prin notarea drepturilor de proprietate in registre oficiale unice;


Intabularea si cadastru sunt formalitati pe care trebuie sa le indepliniti pentru a va asigura siguranta si delimitarea corespunzatoate a proprietatii atat pentru constructie cat si pentru teren.

Indiferent de natura terenului (agricol sau pentru constructii) si indiferent de felul constructiei (casa, apartament, birouri etc.), cadastrul si intabularea sunt obligatorii. Legea cadastrului a intrat in vigoare in 1999 cu scopul de a obtine o evidenta clara a proprietatilor, in registrele cadastrale de la judecatorii fiind trecute numele proprietarilor bunurilor imobiliare, suprafetele de teren detinute si copiile actelor care dovedesc drepturile acestora.

Cadastrul si intabularea este operatiunea de identificare,masurare si inscriere in Registrul de Carte Funciara si este obligatoriu la orice act de instrainare a unui bun imobiliar, fie ca este casa, apartament sau teren si indiferent daca este vorba de o vanzare-cumparare, donatie, succesiune, partaj sau precontract de vanzare-cumparare,etc.

Inscrisul in Cartea Funciara (intabularea) unui imobil are aceeasi functie cu cartea de identitate pentru o persoana.

Chiar daca vi se pare o pierdere de timp si chiar un efort inutil plimbatul prin fata ghiseelor trebuie sa stiti ca inscrisul in Cartea funciara va poate salva de multe necazuri.Piata imobiliara este foarte dinamica, gusturile si preferintele se schimba cu timpul, familia se mareste, aveti nevoie de alta casa. Este mult mai usor sa vindeti daca sinteti inscris in Cartea Funciara si aveti si intabularea dreptului de proprietate.Nu trebuie sa uitam nici multele ilegalitati care se fac in legatura cu imobilele care nu detin acte oficiale, intabulate in carte funciara.

In lumea imobiliara este o zicala:

"aveti drepturi de proprietar sau chiar aveti proprietatea..."

Inscrierea sau intabularea in Carte Funciara si obtinerea titlului de proprietar in linistita posesie...

Daca ati cumparat recent un imobil (in general dupa anul 2004),notariatele s-au ocupat ca dreptul dvoastra de proprietate sa fie mentionat la cartea funciara in baza contractului de vanzare-cumparare.

Daca detineti un imobil, casa sau teren in baza unui titlu de proprietate, hotarari judecatoresti sau prin alte forme care nu au necesitat tranzactii autentificate de notariate (dupa 2004,in general) sau orice act de proprietate autentificat fara cadastru, este necesar realizarea documentatiilor cadastrale si de intabulare ale dreptului de proprietate pentru a fi recunoscut de autoritati drept proprietar.

Daca detineti un teren pe care ati realizat o constructie, aceasta trebuie inscrisa in cartea funciara (actualizarea imobilului), pana la inscriere, aceasta neexistand din punct de vedere juridic.

Puteti parcurge urmatorii pasi:

1. Incheiati cu Primaria de care apartineti (localitate/sector), un proces verbal de receptie a casei.

2. Obtineti cadastrul cladirii dupa cum urmeaza:

Alegeti expertul cadastral - acesta trebuie sa fie autorizat de ANCPI, care este institutia de stat desemnata cu coordonarea activitatii de cadastru si publicitate imobiuliara.

Dosarul cadastral este intocmit de expertul ales si cuprinde care realizeaza masuratorile topografice ale casei (relevee) si amplasarea constructiei pe planul de amplasament si delimitare al terenului.Piesele tehnice realizate de catre autorizat si alte documente in forma originala sau legalizata ale proprietatii formeaza un dosar cadastral depus spre avizare la oficiul de cadastru.

Toate aceste documente le veti preda autorizatului cadastru pentru a intocmi si stampila documentatia in vederea depunerii spre avizare.Aceasta operatiune nu o puteti realiza dumneavoastra. Intabularea si inscriera in Cartea Funciara dureaza minim 21 de zile lucratoare in regim normal sau minim 10 zile lucratoare in regim de urgenta.

Tarifele percepute de ANCPI pentru urgenta sunt mai mari de 5 ori fata de tariful normal !

Deoarece Publicitatea Imobiliară se întemeiază pe sistemul cadastrului general (ca sistem general si obligatoriu de evidentă tehnică, economică si juridică a imobilelor), aducerea celor două activităti în cadrul aceleiasi institutii a urmărit fluidizarea circulatiei documentelor oficiale necesare demersurilor juridice (flux unind public, notari, topografi, cadastru, carte funciară), respectiv diminuarea eforturilor necesare în tranzactiile imobiliare.
Unificarea insitutională a cadastrului cu publicitatea imobiliară corespunde alinierii la standardele europene.

Sarcina esentială a Serviciului "Publicitate Imobiliară" din cadrul O.C.P.I.constă în înregistrarea si administrarea informatiilor referitoare la imobilele de pe teritoriul judetului (înregistrare ce se face uzual pe măsură ce clădirile/terenurile devin obiectul tranzactiilor imobiliare).

Într-o carte funciară se înscrie o parcelă sau un corp de proprietate format din imobilele alipite apartinând unui proprietar.
Cărtile funciare se întocmesc pe teritorii administrative si se numerotează în mod unic pentru ficare imobil.

Sarcini principale concrete:

• ÎNSCRIERE PROPRIETATE ÎN CARTEA FUNCIARĂ pe baza unui act/fapt juridic (întabulare; înscriere provizorie; notare; radiere);

  • ELIBERARE EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ pentru INFORMARE (pe bază de cerere justificată, prin care orice potential cumpărător primeste informatii utile despre imobilul interesat, inclusiv eventualele sarcini ale acestuia);
  • ELIBERARE EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ pentru AUTENTIFICARE (cerut de notarul care întocmeste actele tranzactiei imobiliare*);
  • organizează arhivarea documentelor constituind cărtile funciare si administrează informatiile aferente.

Sistemul actual de management al cărtilor funciare - pe baza căruia se derulează circulatia documentelor oficiale si a informatiilor între proprietari/administratori, cumpărători, notari, persoane autorizate pentru întocmirea Planurilor de Amplasament si Delimitare, Serviciul de Cadastru si Cartea Funciară - conferă sigurantă tranzactiilor imobiliare în conformitate cu legislatia euopeană (*asigurând inclusiv că nu se poate vinde un imobil simultan către mai multi cumpărători sau linistita posesie).

Cadastru este forma de inventar funciar alcatuit dintr-un registru public (registru cadastral) si din planuri care cuprind date tehnico-economice privitoare la toate imobilele situate pe teritoriul unei localitati. Serveste la identificarea si evidentierea imobilelor pe categorii de folosinta, la stabilirea impozitelor si la intocmirea la zi a cartii funciare.(Vezi Legea nr. 7/1996)

Punem la dispozitia clientilor nostri ingineri topografi experti cadastru autorizati de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), pentru intocmirea si avizarea documentatiilor cadastrale in vederea obtinerii unui numar cadastral, necesare pentru intabulare in Cartea Funciara

Servicii cadastru si topografie,realizate de ingineri experti autorizati cadastru Bucuresti si Ilfov:
Consultanta in lucrari topografice
Lucrari de cadastru si intabulare pentru apartamente,case, terenuri intravilane si extravilane;
Dezmembrari, parcelari si/sau lotizari de terenuri intravilane si extravilane;
Comasari si/sau alipiri de terenuri sau parcele;
Realizare planuri topografice de situatie in format analogic si digital;
Ridicari topografice necesare executarii proiectelor diverselor investitii (constructii, amenajari, restructurari);
Trasari constructii, cote, limite de proprietate;
Scoateri din circuitul agricol
Consultanta pentru exproprieri,suprapuneri,etc.

Pentru mai multe detalii si consultanta Gratuita,puteti sa ne contactati!Numai prin cadastru se poate analiza in orice moment, disponibilul resurselor, starea acestora in timp, modul in care sunt folosite, cu respectarea cerintelor si conditiilor impuse de procesul dezvoltarii durabile, precum si modul in care sunt respectate legile scrise si nescrise ale protectiei mediului inconjurator.

Ce este de fapt cadastrul si la ce serveste? Raspunsul necesita o succinta prezentare a evolutiei sale in decursul timpului, corelata cu implicatiile dezvoltarii societatii omenesti in etapa actuala si in special cu cerintele dezvoltarii durabile si ale protectiei mediului inconjurator.În sens larg, registrul in care se tine evidenta bunurilor imobile, poarta denumirea de "cadastru".

Obligatoriu pentru cine? Pentru stat care este principalul responsabil de realizarea cadastrului national.Pe de alta parte, cea de a doua componenta a legii "Publicitatea imobiliara", prevede la art. 20: "Publicitatea imobiliara intemeiata pe sistemul de evidenta al cadastrului general, are ca obiect inscrierea in cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la imobilele din aceleasi localitati.

Cartea funciara, in esenta, ei constituie sistemul unitar final de evidenta tehnica, economica si juridica a bunurilor imobile, care consfinteste dreptul de proprietate.Pe baza acestei legi au fost create incepand cu anul 1997 si institutiile de specialitate pentru aplicarea legii.Astfel la nivelul national exista "Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), iar la nivel judetean Oficii similare (OCPI). Pentru intocmirea cartii funciare au fost infiintate Birouri de Carte Funciara.

Siguranta imobilului tau si a dreptului tau de proprietate nu poate exista decat dupa intabularea acestuia.